Kolejny krótki hint, zastanawiasz się jak skasować wszystkie linie z danej karty w inDesignie?

Wystarczy nacisnąć

ctrl+alt+g / select all guides, indesign

co zaznaczy wszystkie linie na arkuszu, a następnie klepnąć del.