Jeśli krawędzie kształtów tworzonych na arkuszu zaczynają żyć własnym życiem, to znaczy, że w arkuszu mamy włączone przyciąganie nowych obiektów do siatki pikseli (align new objects to pixel grid).

Inaczej jak w Photoshopie, gdzie przyciąganie wierzchołków do siatki pikseli możemy wyłączyć, w trakcie projektowania, z preferencji jednym checkboxem dla całego arkusza, w Illustratorze przyciąganie do siatki pikseli jest rozróżniane per kształt. Tym samym, gdy arkusz Illustratora został stworzony z zaznaczoną opcją align new objects to pixel grid, wtedy każdy tworzony obiekt posiada tę właściwość.

By wyłączyć przyciąganie do siatki należy udać się do window -> transform, z trójkąta po prawej górnej stronie panelu transformacji możemy rozwinąć dodatkową liste opcji gdzie powinniśmy odznaczyć align new object to pixel grid.Jeśli przed wyłączeniem przyciągania do siatki, na arkuszu mamy już obiekty, to musimy wyłączyć to przyciąganie dla każdego obiektu z osobna (zaznaczmy wszystkie ctrl + a i wyłączmy to hurtem z panelu transformacji).

Wszystkim (w tym sobie) walczącym z siatkami, przesunięciami i podejściem pixel-perfect dedykuje gif poniżej 🙂